ไมโคร-เบลส(Micro-Blaze®) ผลิตโดย Verde Environmental, Inc. สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีองค์ประกอบ 3 อย่างคือ สารลดแรงตึงผิว สารอาหาร และแบคทีเรีย บาซิลัส ซับทิลิส (bacillus subtilis) ที่ผ่านกระบวนการคัดแยกสายพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงมีลักษณะเป็นน้ำ สีขาวขุ่น กลิ่นหอม คุณสมบัติเด่นของไมโคร-เบลส(Micro-Blaze®) คือการกำจัดกลิ่นเหม็น ย่อยสลายสารประกอบไฮโดรคาร์บอน(Hydrocarbon)สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย(Organic) ไขมัน และอื่น ๆ โดยแบ่งไปตามประเภทของสินค้า

สินค้าหลัก

Micro-Blaze® : Emergency Liquid Spill Control (ELSC  อีแอลเอสซี) มีประสิทธิภาพในด้านการกำจัดกลิ่น จากสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) และ ลดค่า LEL’s เพื่อป้องกันการติดไฟ การระเบิด อย่างเห็นผลลัพธ์ ทันทีที่ใช้

- เป็นสารปลอดภัย ผลิตจาก  แบคทีเรีย  บาซิลัส  ซับทิลิส  จากธรรมชาติ ไม่มีการดัดแปลงพันธุกรรม ไม่ทำอันตรายต่อคน และสัตว์

- กำจัดต้นเหตุปัญหาอย่างเห็นผล โดยการย่อยของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ ที่มีสาร ไฮโครคาร์บอน (HC) เป็นองค์ประกอบ ให้กลายเป็นน้ำ (H2O) และ คาร์บอนไดอ๊อกไซค์ ( CO2)

- ง่ายต่อการใช้งาน เพียงผสมน้ำอัตราส่วน 3% - 6% (ปรับลดตามความเข้มข้นของของเสียที่ต้องการย่อยสลาย)

- ประหยัด  เพราะสามารถแบ่งตัวเพิ่มขึ้น ทุกๆ 20 นาที จำนวนได้เมื่อได้ทำการย่อยของเสีย ไม่ต้องใส่สารเพิ่ม หรือ ใส่เพิ่มเพียงเล็กน้อย

- ได้รับการขึ้นทะเบียน จาก US EPA สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency -EPA) เป็นหน่วยงานระดับประเทศ หรือระดับรัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาว่า เป็นสารที่สามารถใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์

ลักษณะทางกายภาพ

- มีลักษณะเป็นน้ำ มีสีขาวขุ่น มีกลิ่นหอม

- อุณหภูมิที่ทำงานได้ดี 20 oC - 40 oC

- ความเป็นกรด ด่าง pH 7.00 - 8.00  ทำงานได้ดี ที่ pH 6.0 - 9.0

- ปริมาณจุลินทรีย์  167,000  ล้าน CFU/ลิตร*

- จำนวนสายพันธุ์ ประมาณ 77 สายพันธุ์

- อายุการเก็บรักษา 10 ปี  เก็บให้พ้นแสงแดด อย่าเก็บในที่มีอุณหภูมิเกิน 48 oC เป็นเวลานาน

ส่วนผสม

- (น้ำ) Water

- สปอร์ บาซิลัส ซับลิลิส Viable Spore Forming Cultures

- แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท Alcohol Ethoxylate

- ยูเรีย Urea

- ไดโพแทสเซียม ฟอสเฟต  Dipotassium Phosphate

- ไดแอมโมเนียม   ฟอสเฟต Diammonium Phosphate

- เอทิลีนไดอะมีนเดตราอะซิติค Ethylenediaminetetraacetic acid

- น้ำหอม Fragrance

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้บำบัดน้ำเสีย ในโรงงานปิโตเคมี โรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานทั่วไป

- ใช้สำหรับล้างชำระคร้าบนำมัน หรืองาน Cleaning

- ใช้กำจัดกลิ่นเหม็นในระบบบำบัดน้ำเสีย และจุดอื่นๆ ที่ส่งกลิ่น

- ใช้กำจัดสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) โดยสามารถใช้ร่าวมกับ Scrubber หรือ Bio Reactor ได้

รายละเอียดสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ที่สามารถกำจัดหรือบำบัดได้

• Acetone • Crude Oil • Hydrocarbon Waste • Organic Chemical Waste
• Acrylonitrite • Diesel Fuel • Kerosene • Organic Waste
• AFFF Waste • Dimethylformanide • Methanol • Paint Sludge
• Anti-Freeze • Fats • Methyle Tertiary • Pipeline Condensation
• Aviation Fuels • Gasoline   Butyl Ether (MTBE) • Polyurethane Resin Waste
• Benzene & Benzene • Grease • Motor Oil • Sludge
  Compounds • Glycols • Odor • Toluene

Micro- Blaze® FOG   สูตรจุลินทรีย์สำหรับการรักษา ไขมัน น้ำมัน และไขมันในร้านอาหาร และน้ำเสียอุตสาหกรรม มันเป็นสูตรที่ปลอดสารพิษ เลือกเฉพาะจุลินทรีย์ที่ไม่ ก่อให้เกิดโรคที่แก้ปัญหาที่เกิดจากการสะสมของไขมัน, น้ำมัน

- การควบคุมกลิ่น ช่วยขจัด กลิ่นไม่พึงประสงค์จากการย่อยอนุภาคอินทรีย์ ที่ก่อให้เกิด กลิ่น

-  ลดโหลด จุลินทรีย์ ย่อยไขมัน, น้ำมัน และไขมัน  ป้องกันการแข็งตัวปลอดภัยจากการอุดตัน ในโรงบำบัดน้ำเสียทำให้ลดต้นทุนการดูแลรักษา

-  ลดตะกอน โดยการย่อยสลายกากของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ ที่มีสารไฮโครคาร์บอน (HC) เป็นองค์ประกอบให้กลายเป็นน้ำ (H2O) และคาร์บอนไดอ๊อกไซค์ ( CO2)  การผลการทดลองสามารถลดตะกอนได้ มากกว่า 50%

- หมดปัญหาสารอินทรีย์แขวนลอย TSS, COD, BOD และระดับ NH3N

- ปลอดภัย ผลิตจาก แบคทีเรีย บาซิลัส ซับทิลิส จากธรรมชาติไม่มีการดัดแปลงพันธุกรรมไม่เป็นอันตรายต่อคน และสัตว์

- ง่ายต่อการใช้งานเพียงผสมน้ำ ก่อนการนำไปใช้งาน

- ประหยัด เพราะสามารถแบ่งตัวเพิ่มขึ้นทุกๆ  20 นาที  จำนวนได้เมื่อได้ทำการย่อยของเสีย ไม่ต้องใส่สารเพิ่มหรือใส่เพิ่มเพียงเล็กน้อย

ลักษณะทางกายภาพ

- ลักษณะเป็นน้ำ มีสีขาวขุ่น มีกลิ่นหอม

- อุณหภูมิที่ทำงานได้ดี 20 oC - 40 oC

- ความเป็นกรด ด่าง pH 7.00 - 8.00  ทำงานได้ดีที่ pH 6.0 - 9.0

- ปริมาณจุลินทรีย์  193,000  ล้าน CFU/ลิตร*

- จำนวนสายพันธุ์ประมาณ 77 สายพันธุ์

- อายุการเก็บรักษา 10 ปี  เก็บให้พ้นแสงแดด อย่าเก็บในที่มีอุณหภูมิเกิน 48 oC เป็นเวลานาน

ส่วนผสม

- (น้ำ) Water

- สปอร์ บาซิลัส ซับลิลิส  Viable Spore Forming Cultures

- แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท Alcohol Ethoxylate

- ยูเรีย Urea

- ไดโพแทสเซียม ฟอสเฟต Dipotassium Phosphate

- ไดแอมโมเนียม ฟอสเฟต Diammonium Phosphate

- เอทิลีนไดอะมีนเดตราอะซิติค Ethylenediaminetetraacetic acid

- น้ำหอม Fragrance

อัตราการใช้งาน

- จุลินทรีย์ 1.5 แกลลอน ( ประมาณ 5.68 ลิตร) ต่อน้ำเสีย 1 ล้านแกลลอนของน้ำเสีย ต่อ 24 ชม.

ลักษณะการใช้งานของจุลินทรีย์ Micro-Blaze®

ตัวอย่างผลงานที่ใช้จุลินทรีย์ Micro-Blaze®

ด้วยความสามารถของจุลินทรีย์ไมโคร-เบลส จึงสามารถทำให้ลูกค้าที่ใช้แล้วยังคงใช้อยู่ ณ ปัจจุบันนี้

บริษัท ไมโคร เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายจุลินทรีย์ไมโคร-เบลส(Micro-Blaze) และได้สิทธิ์เป็นดิสทริบิวเตอร์แบรนด์ Micro-Blaze โดยเริ่มสัญญาตังแต่ กันยายน 2556 เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยจุลินทรีย์ ที่ผลิตมาจากธรรมชาติผ่านเทคโนโลยีชั้นสูง ทำให้ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์สูง สามารถบำบัดน้ำเสีย กำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) และยังสามารถลดค่า LEL's

© 2015 Micro Environmental